Välkommen

Till det lilla företaget med de stora resurserna.

Bertil Smedqvist, VD     

 Vi tänker på miljön och ett led i detta är att övergå till att skicka faktura via E-faktura eller E-post. Anmäl dig gärna via nedanstående fält.
För företag innebär det att ni sparar in på vår faktureringsavgift och för privatpersoner innebär det att ni gör en bra insats för miljön.

  • Ange företagets organisationsnummer. Privatpersoner får gärna uppge kundnummer.
  • Ange den mailadress som vi ska använda för dina fakturor.
  • För e-faktura måste ett GLN-nummer uppges.
  • Är det något annat du vill att vi ska veta?
    Har du till exempel en referens eller kostnadsställe som ska finnas på fakturan?